Enkele artikelen over de wijze waarop er hele oude geschiedenis in onze woorden is terug te vinden. De gemiddelde mens spreekt zo’n 1.500 zinnen per dag, maar schrijft er hooguit twee. Taalgeschiedenis is dus gebaseerd op de hedendaagse woorden die soms erg oud zijn en dan voornamelijk mondeling overgeleverd. Een selectie van enige zoektochten met uiterst beroerde friese en taalkundige kwesties.

Curiosa
Over de studentenverenigingen
Het Heren Veen
De dagen van de week
Jarig op zijn Fries
Papierproductie is groot geheim
Friese mannen krijgen straf bij overspel
Friese vrouwen worden lichtekooien
Schrijfbretje Tolsum

Historia
Bonifatius laatste reis
Fryske skiednis op 'en nij meitsje
H.W. Heinsius
 
Het Mengelwerk in Amsterdam 
De Indogermaanse talen
Over Frieslands verleden
Felle strijd om de Friese taal
The Ath oer Alinda manuscript (Eng.)
Kronyk fan Fryslân
Romans Siteseeing Holland (Eng.)
Een artikel over Baaium
Het West-Friese dialect
De pompeblêden
Woordenboektaal

Academia
Familia


Labels: etymologie, taalgeschiedenis, taalkunde


Some articles on how to find the ancient history in our contemporary words. The average person speaks about 1,500 sentences per day, but does not even write the two. So Talehistory is based on today's words that sometimes are very old and then utterly delivered orally. A selection of the searches into the terrifying and frisian issues and more linguistic matter.