Enkele artikelen over de wijze waarop er hele oude geschiedenis in onze woorden is terug te vinden. De gemiddelde mens spreekt zo’n 1.500 zinnen per dag, maar schrijft er hooguit twee. Taalgeschiedenis is dus gebaseerd op de hedendaagse woorden die soms erg oud zijn en dan voornamelijk met een verhaal mondeling overgeleverd werden. Een selectie van enige zoektochten met uiterst beroerde friese en taalkundige kwesties.

Curiosa
Vindicat of Bernlef?
Heren in het Veen
De dagen van de week
Di mi jere joe verjari
Een hek om Eerbeek
Het Friese stamrecht
Friese vrouwen lichtekooien
Schrijfbretje Tolsum

Henri Heinsius
 
't Mengelwerk in Amsterdam
Historia
Bonifatius laatste reis
Fryske skiednis op 'en nij meitsje
De Indogermaanse talen
Over Frieslands verleden
Felle strijd om de Friese taal
The Ath oer Alinda manuscript
Kronyk fan Fryslân
Romans Siteseeing Holland
Een artikel over Baaium
Het West-Friese dialect
De pompeblêden
Woordenboektaal

Han Heinsius
 Nieuwe gids voor Verwey
Et alia
Auteur
Fre HeinsiusLabels: etymologie, geschiedenis, taalkunde


Some articles on how to find the ancient history in our contemporary words. The average person speaks about 1,500 sentences per day, but does not even write the two. So Talehistory is based on today's words that sometimes are very old and then utterly delivered orally. A selection of the searches into the terrifying and frisian issues and more linguistic matter.