Een website met korte artikelen over de Nederlandse taalgeschiedenis en de wijze waarop geschiedenis in onze taal komt. De gemiddelde mens spreekt zo’n 1.500 zinnen per dag, maar schrijft er hooguit twee. Taalwetenschap is dus lastig en kent daarom vele saaie, academische en etymologische analyses. Een overzicht van enige zeer beroerde taalkundige kwesties.

Curiosa
Over de studentenverenigingen
Hollanders sneuvelen weer
De dagen van de week
Hebben alle vagelijke nietsen
Dichters die gaan wandelen
Papierproductie is groot geheim
Friezen minder straf bij overspel
Friese vrouwen worden lichtekooien
Schrijfplankje Tolsum

Historia
Bonifatius laatste reis
Fryske skiednis op 'en nij meitsje
De Indogermaanse talen
Uit Frieslands verleden
Felle strijd om de Friese taal
H.W. Heinsius
 
't Mengelwerk in Amsterdam 
Het Ath oer Alinda manuscript
Kronyk fan Fryslân
Romeinen site-seeing Holland
Een artikel over Baaium
Het West-Friese dialect
De pompeblêden
Woordenboektaal

Academia