Enkele artikelen over de wijze waarop er hele oude geschiedenis in onze woorden is terug te vinden. De gemiddelde mens spreekt zo’n 1.500 zinnen per dag, maar schrijft er hooguit twee. Taalgeschiedenis is dus gebaseerd op de hedendaagse woorden die soms erg oud zijn en dan voornamelijk met een verhaal mondeling overgeleverd werden. Een selectie van enige zoektochten met uiterst beroerde friese en taalkundige kwesties.

Curiosa
Vindicat of Bernlef?
Heren in het Veen
De dagen van de week
Jarig op zijn Fries
Papierproductie groot geheim
Friese mannen overspel
Friese vrouwen lichtekooien
Schrijfbretje Tolsum

H.W. Heinsius
 
't Mengelwerk in Amsterdam 
Historia
Bonifatius laatste reis
Fryske skiednis op 'en nij meitsje
De Indogermaanse talen
Over Frieslands verleden
Felle strijd om de Friese taal
The Ath oer Alinda manuscript (Eng.)
Kronyk fan Fryslân
Romans Siteseeing Holland (Eng.)
Een artikel over Baaium
Het West-Friese dialect
De pompeblêden
Woordenboektaal

Han Heinsius
 Nieuwe gids voor Verwey
Et alia
Auteur
Fré HeinsiusLabels: etymologie, taalgeschiedenis, taalkunde


Some articles on how to find the ancient history in our contemporary words. The average person speaks about 1,500 sentences per day, but does not even write the two. So Talehistory is based on today's words that sometimes are very old and then utterly delivered orally. A selection of the searches into the terrifying and frisian issues and more linguistic matter.