Een website met korte artikelen over de Nederlandse taalgeschiedenis en de wijze waarop geschiedenis in onze taal komt. De gemiddelde mens spreekt zo’n 1.500 zinnen per dag, maar schrijft er hooguit twee. Taalgeschiedenis is dus ingewikkeld en kent daarom vele saaie, academische en etymologische analyses. Een selectie van enige Friese uiterst beroerde taalkundige kwesties.

Curiosa
Over de studentenverenigingen
Hollanders sneuvelen weer
De dagen van de week
Jarig op zijn Fries
Dichters die gaan wandelen
Papierproductie is groot geheim
Friezen minder straf bij overspel
Friese vrouwen worden lichtekooien
Schrijfplankje Tolsum

Historia
Bonifatius laatste reis
Fryske skiednis op 'en nij meitsje
De Indogermaanse talen
Over Frieslands verleden
Felle strijd om de Friese taal
H.W. Heinsius
 
't Mengelwerk in Amsterdam 
The Ath oer Alinda manuscript (Eng.)
Kronyk fan Fryslân
Romans Siteseeing Holland (Eng.)
Een artikel over Baaium
Het West-Friese dialect
De pompeblêden
Woordenboektaal

Academia